Bilderböcker

Böcker med varma känslor om varma länder

Här kan du köpa bilderböcker som berättar om livet i länder bortom Europa. Eller så återger böckerna kända sagor där handlingen är förlagd till en för barnet och oss annorlunda, kanske främmande miljö. Det är ett sätt att låta barnen upptäcka hur mycket vi människor har gemensamt oavsett vilken del av världen vi bor i.

Dolda pärlor bland bilderböckerna

Utgivningen av bilderböcker på svenska domineras självklart av svenskspråkiga författare. Översättningarna av internationellt framstående bilderboksskapare är fåtaliga och dessvärre svåra att upptäcka på bokmarknaden. Vi lyfter därför fram de bästa bilderböcker från "varma länder" som är utgivna på svenska. 

Strängt taget har bilderböcker inget samband med rättvis handel. Men de förmedlar en känsla av en värld som är väl bekant för de människor som odlar ingredienserna i de matvaror eller tillverkar de produkter du kan köpa hos oss.