• Runt underlägg i naturfärg, hoglagräs, flätat för hand, Bangladesh. Till gryta & kanna.

Underlägg, flätat hogla

25 kr


Runt underlägg i naturfärg av tåligt hogla-gräs. Underläggen flätas för hand och storleken kan därför variera något.

Storlek: diameter 18-19 cm.

Material: Hogla.

  • Ursprung: Bangladesh.
  • Producent/Importör: Dhaka Handicrafts / Fair Trade Gruppen Danmark
  • Certifiering: Fair Trade.


Hogla är ett gräs som växer i de södra delarna av Bangladesh. Det odlas av bönder och har sedan länge använts för att fläta bruksföremål till hemmet. Gräset bearbetas när det är fuktigt. När det har torkat har gräset blivit starkt och hållbart.