• Flätad rektangulär korg av Kaisagräs.
  • Flätad rektangulär korg av Kaisagräs. Sidoperspektiv.

Korg Kaisa

60 kr


Flätad rektangulär korg av Kaisagräs.

Storlek: l: 34 cm, b: 24 cm, h: 9 cm.

Material: Kaisa-gräs.

Ursprung: Bangladesh.

Produkt: ASK Handicrafts.

Certifiering: Fair Trade

Ungefär 3000 kvinnor och män tillverkar korgar på uppdrag av  ASK Handicrafts. De är sammanslutna i små producentgrupper och fördelade över hela landet. Korgtillverkningen är en viktig inkomstkälla vid sidan om lantbruket och gör det möjligt att stanna i hembygden. Kvinnorna arbetar med palmblad, sjögräs, hogla och jute medan männen gör korgar och möbler av canegräs som är särskilt hårt och tåligt.

kvinna med korgar av kaisagräs, ASK Handicrafts, Foto: Globo Fair Trade Partner