Vad är Fair Trade?

Utmaning och alternativ 

Fair Trade, Fairtrade, fair for life, Fair Band ...

Rättvis handel finns i olika märkningar och former. Karakteristiskt är att den rättvisa handeln utmanar den konventionella globala handeln. Det finns allt fler aktörer. Kriterierna kan överlappa eller skilja sig åt. Märkningen kan gälla bara vissa produktgrupper eller utvalda råvaror. De gemensamma målen är:

  • att skapa större rättvisa inom den globala handeln
  • att bekämpa fattigdom, klimatförändringar och ekonomiska kriser
  • att erbjuda ett alternativ till den konventionella handeln.

Till skillnad från ekologiska märkningar prioriterar rättvis handel de mänskliga rättigheterna, och då framförallt producenternas och odlarnas rättigheter. Människa och miljö hör dock ihop, därför är de produkter du köper i vår webbutik tillverkade eller odlade med hänsyn till miljön. Andelen ekologiskt producerade matvaror ökar ständigt. När människan mår bra, då är det även bra för miljön.


Lätt att känna sig vilse, men ...

Att vara en medveten konsument och försöka hålla reda på alla symboler och deras (ungefärliga) innebörd är inte lätt. 

olika märkningar för rättvis handel

... det är ändå lätt att handla rätt!

Vill du vara säker på att handla med omtanke för människan och miljön - då är Fair Trade Shops och Världsbutiker som Klotet den bästa platsen i Sverige. Vi är medlemmar i Sveriges organisation för Fair Trade Återförsäljarna. Medlemskapet kräver bl. a. att minst 80 % av sortimentet uppfyller kraven för rättvis handel, antingen enligt WFTO:s 10 principer, genom Fairtrade-märkningen eller annan liknande märkning.  

Logotyp för medlem i Organisationen Fair Trade Återförsäljarna
Logotype för Fair Trade Shop som medlem i Organisationen Fair Trade Återförsäljarna
Logotype för Klotet som medlem i Organisationen Fair Trade Återförsäljarna

Lätt att känna igen 

Tygbananer från Selyn, WFTO-medlem

Fair Trade-organisationsmärkning

Välj Fair Trade när du letar efter en present!
Dessa bananer i tyg är tillverkade av WTFO-producenten Selyn Fair Trade Handloom.

Fairtrade-märkta bananer

Fairtrade-märkta produkter

Välj Fairtrade-märkta bananer nästa gång du är sugen på en banan! Varför?


Lätt att förstå skillnaderna

World Fair Trade Organization - WFTO

WFTO arbetar enligt 10 principer för Fair Trade och är den märkning som vi på Klotet sätter störst värde på:

10 priciper för Fair Trade enligt WFTO

1. Bättre möjligheter för marginaliserade producenter  

2. Transparent och demokratisk organisation 
3. Handel med socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar 
4. Rättvist pris och rättvis betalning 
5. Inget barnarbete eller tvångsarbete 
6. Icke-diskriminering, jämställdhet och fackliga rättigheter 
7. Goda arbetsförhållanden 
8. Kapacitetsbyggande 
9. Ökad medvetenhet om FairTrade
10. Miljöhänsyn 

WFTO ger framförallt små producenter i regioner med utbredd fattigdom en chans och strävar efter att hela handelskedjan från producent till konsument följer de 10 principerna.

World Fair Trade Day (WFT Day), andra lördagen i maj, är WFTO:s viktigaste globala aktionsdag.

Varför WFTO? Kolla filmsnutten (3:13 min)! 

Fairtrade International / Fairtrade Sverige

Fairtrade-märkningen gäller främst livsmedel som kaffe, te, bananer, choklad. De Fairtrade-märkta produkterna säljs ofta av (stora) företag som huvudsakligen säljer icke-märkta produkter. Kolla i din livsmedelsbutik hur få kaffesorter det är som är Fairtrade-märkta! Fairtrade-märket betyder dessutom inte att alla ingredienser är rättvist producerade. 

Fairtrade: Se filmen (3:56 min)!


Lätt att fördjupa sig

Läs vidare på Klotets hemsida. Därifrån kan du gå direkt till fler källor.


Ja, det är
lätt att handla rätt!

Med dina köp kan du göra världen mer rättvis. Varför vänta? Börja här!


Webbutik klotet lund loggo & produkturval