• Sluten blå låda med schablon för pussel-läggande. En färdig pusselbild, syns: barn i judoklädsel, Japan.
  • Den blå lådan från föregående bild, öppen. Motiv från föregående barn, därtill blond flicka och svarthårig pojke.
  • Samma som föregående bild, men med ytterligare barn - från Asien, Afrika & Europa.

Pussel i trälåda, världens barn

220 kr


Träpussel i låda, "världens barn", åtta figurer sammanlagt, fyra flickor och fyra pojkar. Varje figur är i tre delar och inspirerar till att skapa nya figurer.

Storlek: längd: 15,5 cm, bredd: 13 cm, höjd: 5,5 cm.

Tillverkat av gummiträ och målat med giftfria färger.

Ursprung: Sri Lanka.

Producent: Selective Designs

Certifiering: Fair Trade, Forest Stewardship Council (FSC).

Miljöaspekten är viktig för Selective Designs. Endast  gummiträ som utrangerats för gummiutvinning kommer till användning. Alla gummiträd på Sri Lanka är planterade. Efter ca 25 år slutar de producera latex och då huggs de ner; återplanteringen är noga reglerad och kontrolleradTrädavverkning, sågning och torkning görs av ett lokalt företag som är miljöcertifierat av den internationella organisationen Forest Stewardship Council FSC.

Sedan många år kommer produkterna från Selective Designs till Klotet genom det lilla svenska företaget FairWood med bas i Halmstad. FairWood är sedan 2015 delägare i Selective Designs. Tillsammans skapas unika leksaker och möbler för barn. Produkterna håller hög kvalitet. Leksakerna förenar ofta barnets lekglädje med ett pedagogiskt innehåll.